هیات حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام

هیات حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام

هر هفته چهارشنبه ها ساعت ۲۰، گل پسرهای مقطع ابتدایی در مسجد حضرت امیر علیه السلام با حضور حاج آقا خونبانی هیات حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام را برپا می نمایند و پس از آن با پذیرایی و بازی...
read more