شهید رضا رجبی

شهید رضا رجبی

مختصری از زندگی نامه خود را شروع می کنم گرچه این زندگی نامه در برابر زندگی نامه بزرگان دین و عاشقان راه الله نمی شود مقایسه کرد و از باب تذکر عرض می کنم.  حتما زندگینامه ی بزرگان را مطالعه...
read more
شهید رضا رجبی

شهید رضا رجبی

توفیق دست داد تا از رهگذر این درگاه به سهم خود یاد و خاطره شهدا را زنده نگهداریم باشد که شهدا مدد نمایند و انشا الله فرزندانی در تراز انقلاب جهان...
read more