طرز تهیه شربت لیمو

طرز تهیه شربت لیمو

read more
پرسش و پاسخ تربیتی

پرسش و پاسخ تربیتی

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده و با توجه به پایان طرح مسایل تربیتی – تربیت دینی توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدحسینی– سبک های فرزند پروری...
read more
جلسه بیست و چهارم از دوره پنجم

جلسه بیست و چهارم از دوره پنجم

جلسه بیست و چهارم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۹/۲۷ – مبحث استفراغات و احتبا...
read more
جلسه بیست و سوم از دوره پنجم

جلسه بیست و سوم از دوره پنجم

جلسه بیست و سوم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۹/۲۰ – مبحث دلک (ماساژ) و خواب &#82...
read more
جلسه بیست و دوم از دوره پنجم

جلسه بیست و دوم از دوره پنجم

read more
جلسه بیست و یکم از دوره پنجم

جلسه بیست و یکم از دوره پنجم

جلسه بیست و یکم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۹/۰۶ – مبحث قواعد غذا خوردن ۰۴ &#...
read more
جلسه نوزدهم از دوره پنجم

جلسه نوزدهم از دوره پنجم

جلسه نوزدهم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۸/۲۲ – مبحث قواعد غذا خوردن ۰۳ – ...
read more
جلسه هیجدهم از دوره پنجم

جلسه هیجدهم از دوره پنجم

جلسه هیجدهم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۸/۰۸ – مبحث قواعد غذا خوردن ۰۲ – ...
read more
جلسه هفدهم از دوره پنجم

جلسه هفدهم از دوره پنجم

جلسه هفدهم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ – مبحث قواعد غذا خوردن ۰۱ – ا...
read more
جلسه پانزدهم از دوره پنجم

جلسه پانزدهم از دوره پنجم

read more