پرسش و پاسخ تربیتی

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده و با توجه به پایان طرح مسایل تربیتی
– تربیت دینی توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدحسینی
– سبک های فرزند پروری توسط حجت الاسلام والمسلمین زارعی
– هفت سال اول توسط حجت الاسلام والمسلمین عباسی
– هفت سال دوم توسط حجت الاسلام والمسلمین عباسی
– حفظ الصحه توسط حجت الاسلام والمسلمین عباسی
با توجه به نظرسنجی به عمل آمده مقرر گردیده تا از آخرین چهارشنبه ی دی ماه ۹۸ انشاالله در چند جلسه به پرسش های تربیتی اولیا پاسخ داده شود.

پاسخی بگذارید