هیات حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام

هر هفته چهارشنبه ها ساعت ۲۰، گل پسرهای مقطع ابتدایی در مسجد حضرت امیر علیه السلام با حضور حاج آقا خونبانی هیات حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام را برپا می نمایند و پس از آن با پذیرایی و بازی های مختلف تا ساعت ۲۱:۳۰ جمعی بسیار صمیمی را تجربه می نمایند.
مسوول هیات : سیدعلیرضا حسینی فاطمی
معاون پرورشی : امیرمهدی مهرگان
معاون ورزشی : محمدجواد بهرامیان

پاسخی بگذارید