جلسه بیست و چهارم از دوره پنجم

جلسه بیست و چهارم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۹/۲۷ – مبحث استفراغات و احتباسات – استحمام – استاد علیرضا عباسی

دانلود

پاسخی بگذارید