ثبت نام سامانه اطلاع رسا نی مسا ئل تربیتی

ثبت نام سامانه اطلاع رسا نی مسا ئل تربیتی:

 مسئولیت مهمی که روی دوش خود حس میکنیم اطلاع رسانی مسائل مهم تربیتی در زمان خود به اولیا محترم است که متاسفانه حتی افراد کمی که آشنا به  مسائل تربیتی هستند بدلیل مشغله بسیاری که خانواده ها با آن مواجه هستند عمده فراموش میکنند که حتی به دانسته های خود عمل نمایند چه رسد به مسائلی که ازآن اطلاع  نداشته اند.

لذا خانواده های محترمی که علاقمند به اطلاع از مسایل تربیتی مهم در زمان خود به قصد اجرا هستند می توانند با تکمیل فرم زیر این مسائل را در زمان خود از طریق پیامک دریافت نمایند.

نام فرزندانتاریخ تولدنام مهد / مدرسه
    
    
    

پاسخی بگذارید