بازی کودکان و تدابیر حمام

سخنرانی علیرضا عباسی در تاریخ ۲۷/ ۹۸/۹  

 کودکم 

بازی ات را بکن در آموزش شما عجله نمی کنم.

آموزش همیشه گی است . انسان را اصولا نمی توان از آموزش جدا کرد.

ولی آموزش کودکان غیرمستقیم است .

منظور ما از آموزش چیست ؟

فضای آموزش تکلیف مدار است که باید یکسری آموزش ها و تکالیف به متعلم داده شود.

ولی در کودکان آموزش با بازی است و تکلیف و عملی مترتب او نیست.

در آموزش کودک زیر هفت سال عجله نباید کرد.

جامعه ما امروز چقدر نگران آموزش بچه ها را دارند ؟

نزدیک کنکور تب آن بالا می گیرد لذا این عامل باعث می شود که از اکنون شروع به آموزش کنیم.

از دعای امام زمان عج آموختیم که برای متعلمین جهاد و انگیزه مهمترین عامل رشد است .

به کسی که انگیزه ندارد نمی توان چیزی را یاد داد .

به سوالاتی که برای بچه ها جدی نیست پاسخ ندهید .

خدا چگونه بوجود آمده است و این قبیل سوالات کودکان زیر هفت سال را با حواس پرتی عبور کنید .

آموختن را از آموزش نمی توان جدا کرد . پدر و مادرانی که خود را به نماز عادت می دهند  از طریق دیدن

فرزندان هم را آموزش داده اند .

قسمت دوم / سلامتی و حفظ الصحه

حمام

در طب هدف اصلی حمام خارج کردن اخلاط و سموم بدن و جریان سلامتی است .

در حمام روزنه های پوستی باز می شود و پوست تنفس می کند . مواد غلیظ بدن رقیق می شود.

لذا انسان محتاج به حمام است .

شرایط حمام سنتی دیروز، اسونای امروز است . حمام خانگی کوتاه نمی تواند شرایط حمام خوب را فراهم کند .

حمام باید قدیم البنا باشد .

حمام باید وسیع البنا باشد .

حمام باید وسیع الفضا باشد .

آب حمام باید شیرین باشد .

در گرمی و سردی صفحه ۱۴۶ کتاب در موضوع حمام

برودت و رطوبت حمام  به تناسب مزاج فرد باید قابل تغییر باشد .

حمام باید از روشنایی خوبی برخوردار  باشد .

حمام را با رفقای نیکو و خوش مشرب و باصفا بروید .

معماری حمام باید با ترتیب خاصی صورت گیرد . یکی از اصول حمام رفتن تدریجی است .

اولین تاس آب باید بر بدن ریخنه شود تا بدن آماده شود .

برای بدن های خشک رطوبت باید به حد کافی باشد .

سونای خشک مناسب بدن های گرم و تر  و سونای بخار مخصوص بدن خشک و سرد خواهد بود.

رعایت فصل حمام 

در تابستان در بیت اول بنشیند و با آب خنک خود را بشورید . و از گلاب و گل های خوشبو و سرکه استفاده کنید.

اعضای رییسه اگر نباشد انسان می میرد لذا در حمام آب سرد نخورید که این سرما به اعضای رییسه مستقیم می رسد .

گرسنگی بعد از حمام باعث لاغری خواهد بود .

تب دار نباید حمام برود .

صفخه ۱۵۰ کتاب ،  استحمام با آب سرد بدن را قوی می کند و نشاط روحی به همراه دارد .

برای جکوزی آب سرد ۱۲ شرط وجود دارد .

برای پیر و کودک آب سرد توصیه نمی شود .

معده و کبد ضعیف نداشته باشد .

سنگ پا     باید متخلخل باشد . سردردها و اکثر امراض مغزی با سنگ پا علاج می شود .

سنگ پا تحریک کردن بدن به منظور کشیدن بخارات از بالا به پایین است .

شوینده های حمام  /     امروزه شیمیایی ها با تبلیغات مختلف دیده می شود .

بدان که برای اذاله چرک  ختمی و  صدر نافع است و برای شهرهای مختلف متفاوت است .

پاسخی بگذارید